Hoe we Energiebank regio Arnhem hielpen opschalen met behulp van Salesforce.

De Stichting Energiebank regio Arnhem ondersteunt huishoudens bij het verlagen van hun energieverbruik en daarmee ook hun energiekosten. In Nederland hebben ongeveer 750.000 huishoudens te weinig financiële middelen om hun energierekening te betalen. Daarvan wonen er zo’n 10.000 in de regio Arnhem. De Energiebank heeft als missie om energie bereikbaar te houden voor iedereen. Dit doen zij door bewustwording te creëren en adviezen te geven over energiebesparing. Energiecoaches van de Energiebank helpen mensen een traject te doorlopen, waarin ze gestimuleerd en geholpen worden bij deze verandering.

Resultaten voor de Energiebank regio Arnhem

  • Door de één op één koppeling tussen de website en Salesforce worden er minder fouten gemaakt in de dataverzameling
  • Er wordt meer relevante data verzameld. Denk hierbij aan een verzameling van data van veelgebruikte energie-onzuinige apparaten. Hier kunnen op termijn, als er voldoende data verzameld is, nieuwe initiatieven op ontwikkeld worden.
  • Het proces verloopt veel efficiënter, doordat de energiecoaches nu meer gegevens kunnen invoeren via hun eigen platform. Daarmee is de schaalbaarheid mogelijk om meer huishoudens te kunnen ondersteunen en tegelijkertijd de kwaliteit van de trajecten te waarborgen.
  • Tot slot kan het management van Energiebank regio Arnhem nu dashboards creëren die inzicht geven in het aantal aanmeldingen, de trajecten en de status hiervan en ook de parameters waarop gestuurd moet worden.

Referentie case Energiebank

Uitdaging voor de Energiebank regio Arnhem.

Met Gemeente Arnhem als opdrachtgever is het doel van Energiebank regio Arnhem om in de komende 3 jaar 2.500 huishoudens te gaan helpen om hun energierekening te verlagen. Tot 2021 werd dat gedaan voor ongeveer 75 huishoudens per jaar. Deze doelstelling is voor 2021-2022 bijgesteld naar 300 huishoudens per jaar en de jaren daarna moet dit aantal nog hoger worden. 

Met de tools die voorheen beschikbaar waren, was dit een onhaalbare doelstelling voor de coördinatoren en energiecoaches. Dat werd vooral veroorzaakt door het inefficiënte proces rondom de registratie van een nieuw traject. Tot voor kort kwamen aanmeldingen van huishoudens binnen per telefoon of per e-mail en werden deze handmatig overgenomen in Salesforce. Dit was foutgevoelig, maar daarnaast ook zeer arbeidsintensief. Bovendien was het onmogelijk voor coördinatoren om de voortgang te monitoren tussen het moment van aanmelding en de afronding van een traject. Dat maakt tussentijdse sturing moeilijk tot vrijwel onmogelijk.

Oplossingen.

Samen met BRITE is er gewerkt aan een oplossing, gebaseerd op Salesforce, die de processen van Energiebank regio Arnhem ondersteunt. Het aanmeldproces loopt nu via een formulier op de website, waarbij alle ingevulde informatie rechtstreeks in Salesforce terecht komt. Hierdoor hebben coördinatoren direct de juiste informatie voorhanden en kunnen ze contact opnemen met het huishouden om aanvullende informatie te vragen waar nodig. Daarnaast kan elk huishouden in het systeem gekoppeld worden aan een coach. De coördinatoren hebben inzicht in de status per huishouden, het aantal bezoeken, de inzet van energiebesparende producten, de communicatie met het huishouden en de gemaakte afspraken om energie te besparen. 

Daarnaast is er voor Salesforce Community Cloud gekozen, als platform voor de energiecoaches. Coaches kunnen hierin onder andere bezoekmomenten en meterstanden vastleggen, gespreksverslagen uploaden, energiebesparende producten bestellen en hun uren registreren.